Cel projektu

Głównym celem projektu jest:

1 Nabycie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa studentów WSISiZ poprzez włączenie pracodawców w zmianę profilu kształcenia, opracowanie i realizację programu kształcenia poniżej wymienionych kierunków:

  • studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, specjalność Analiza i modelowanie systemów biznesowych
  • studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka, specjalność Przetwarzanie danych
  • studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Grafika specjalność Projektowanie graficzne w Internecie
  • studentów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Grafika (wszystkie specjalności)

2 Organizacja 517 płatnych staży poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami

3 Podniesienie jakości procesu dydaktycznego poprzez wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią