Staże – Zadanie 5

Rekrutacja na staże (Zadanie 5 Projektu) będzie prowadzona w terminie 01.07.2019- 30.04.2023 dla studentów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla studentów I stopnia na kierunku Informatyka po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla studentów I stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 4 semestrów, dla studentów II stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 2 semestrów studiów.

Docelową grupę Projektu stanowią studenci WSISiZ. Aby zostać studentem należy spełnić warunki rekrutacji i podpisać dokumenty niezbędne do wpisania na listę studentów WSISiZ. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia II stopnia [icon name=”external-link-square”] .

Wzięcie udziału w rekrutacji do Projektu wymaga podpisania następujących dokumentów:

  1. Deklaracji przystąpienia do Projektu,
  2. Oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika Projektu,
  3. Formularza danych osobowych,
  4. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

  1. Posiada status studenta WSISiZ,
  2. Podpisała dokumenty wymienione w § 4, ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
  3. Została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej,
  4. Złożyła niezbędne dokumenty oraz podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie w wyznaczonym terminie (15.07.2019-2.03.2020).