Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona okresowo pomiędzy 1 czerwca 2019 r. a 30 kwietnia 2023 r. w następujących terminach:

 1. Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania o specjalności Analiza i Modelowanie Systemów Biznesowych w terminie 01.07.2020-30.09.2020 (po zaliczeniu 2 semestrów studiów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania),
 2. Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Informatyka o specjalności Przetwarzanie Danych w terminie 01.07.2021-30.09.2021 (po zaliczeniu 4 semestrów studiów I stopnia na kierunku Informatyka),
 3. Rekrutacja na dofinansowane studia I stopnia na kierunku Grafika o specjalności Projektowanie Graficzne w Internecie w terminie 01.07.2021-30.09.2021 (po zaliczeniu 4 semestrów studiów I stopnia na kierunku Grafika),
 4. Rekrutacja na dofinansowane studia II stopnia na kierunku Grafika o rozszerzonym programie dla wszystkich specjalności w terminie 15.07.2019-2.03.2020 (w trakcie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Grafika),
 5. Rekrutacja na staże w terminie 01.07.2019- 30.04.2023 (dla studentów I stopnia na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla studentów I stopnia na kierunku Informatyka po zaliczeniu 4 semestrów studiów, dla studentów I stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 4 semestrów, dla studentów II stopnia na kierunku Grafika po zaliczeniu 2 semestrów studiów).

Docelową grupę Projektu stanowią studenci WSISiZ. Aby zostać studentem należy spełnić warunki rekrutacji i podpisać dokumenty niezbędne do wpisania na listę studentów WSISiZ. Zapoznaj się z zasadami rekrutacji na studia II stopnia [icon name=”external-link-square”] .

Wzięcie udziału w rekrutacji do Projektu wymaga podpisania następujących dokumentów:

 1. Deklaracji przystąpienia do Projektu,
 2. Oświadczenia o kwalifikowalności uczestnika Projektu,
 3. Formularza danych osobowych,
 4. Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełni następujące warunki:

 1. Posiada status studenta WSISiZ,
 2. Podpisała dokumenty wymienione w § 4, ust. 3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie,
 3. Została zakwalifikowana do uczestnictwa w Projekcie w wyniku poddania się konkursowej procedurze kwalifikacyjnej,
 4. Złożyła niezbędne dokumenty oraz podpisała umowę uczestnictwa w Projekcie w wyznaczonym terminie (15.07.2019-2.03.2020).