Zadania projektu

  1. Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią – część II
  2. Włączenie pracodawców w utworzenie nowej specjalności oraz realizację zajęć na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (studia I stopnia)
  3. Włączenie pracodawców w utworzenie nowej specjalności oraz realizację zajęć na kierunku Informatyka (studia I stopnia)
  4. Włączenie pracodawców w utworzenie nowej specjalności oraz realizację zajęć na kierunku Grafika (studia I stopnia – Zadanie 4a) oraz modyfikację programu kształcenia oraz jego realizację na kierunku Grafika (studia II stopnia – Zadanie 4b)
  5. Realizacja wysokiej jakości programów stażowych