Zapytanie ofertowe z dn. 2020-09-10 (WSISiZ/Horyzonty/01/2020) – Dostawy oprogramowania

Zapytanie ofertowe z dn. 2020-09-10 (WSISiZ/Horyzonty/01/2020) realizowane w ramach projektu „Nowe horyzonty – Nowe specjalności” (dotyczy dostawy oprogramowania).

DOTYCZY:   Dostawy oprogramowania w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Protokoły

Baza konkurencyjności