Zapytanie ofertowe z dn. 2021-08-13 (WSISiZ/Horyzonty/01/2021) – Dostawy oprogramowania

Zapytanie ofertowe z dn. 2021-08-13 (WSISiZ/Horyzonty/01/2021) realizowane w ramach projektu „Nowe horyzonty – Nowe specjalności” (dotyczy dostawy oprogramowania).

DOTYCZY:   Dostawy oprogramowania w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozstrzygnięcie:

Protokół z roztrzygnięcia