ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 2022-08-31 (WSISiZ/Horyzonty/02/2022)

Zapytanie ofertowe z dn. 2022-08-31 (WSISiZ/Horyzonty/02/2022) realizowane w ramach projektu „Nowe horyzonty – Nowe specjalności”.

DOTYCZY: Dostawy oprogramowania w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

Przedmiotem zamówienia jest zakup 275 szt. licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud Shared Device lub równoważnego spełniającego poniżej wskazane parametry równoważności.

Rozstrzygnięcie:

  • Protokół z roztrzygnięcia